26.03. 2019

Od Mary Wollstonecraft do Virginii Wolf

debata festiwalowa

O tradycji brytyjskiej myśli feministycznej i jej żywotnych wątkach w czasie tegorocznej edycji festiwalu Magda Heydel porozmawia z dwiema znawczyniami życia i twórczości Mary Wollstonecraft i Virginii Woolf: Charlotte Gordon, autorką m.in. podwójnej biografii Wollstonecraft i jej córki, Mary Shelley oraz Laurą Marcus, biografką Woolf.

„Przez sto trzydzieści lat, które upłynęły od jej pogrzebu, miliony kobiet umarły i zostały zapomniane, niemniej kiedy czytamy listy Mary, słuchamy jej argumentów i rozważamy jej eksperymenty […] i zdajemy sobie sprawę, jak wzniosłymi gestami i z jak gorącą krwią drążyła swoje życie aż do sedna, niewątpliwa staje się jedna forma jej nieśmiertelności: Mary jest żywa i aktywna, argumentuje i eksperymentuje, słyszymy jej głos i dostrzegamy jej wpływ także i dzisiaj”.

W ten sposób o Mary Wollstonecraft pisała w 1929 roku Virginia Woolf. Po kolejnych dziewięćdziesięciu latach postać i dzieło tej niezwykłej kobiety, intelektualistki, świadkini i analityczki wydarzeń historycznych, bezkompromisowej twórczyni własnej niezależności, nadal imponuje i inspiruje. Jej intelektualna wnuczka, Virginia Woolf, autorka przełomowego eseju Własny pokój, opublikowanego w tym samym roku, co szkic o Wollstonecraft, jest jedną z najważniejszych przodkiń dzisiejszego feminizmu.

Magda Heydel

Charlotte Gordon jest autorką książek Buntowniczki. Niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley (tłum. Paulina Surniak, Wydawnictwo Poznańskie 2019), za którą otrzymała nagrodę National Book Critics Circle w kategorii „Biografie”, Mistress Bradstreet: The Untold Story of America’s First Poet oraz The Woman Who Named God: Abraham’s Dilemma and the Birth of Three Faiths. Wydała także dwa tomiki poezji: When the Grateful Dead Came to St. Louis oraz Two Girls on a Raft. Jej eseje ukazywały się w „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „Slate”, „The Washington Post”, „The Cambridge Companion to Early American Poetry” i „Harvard Magazine”. Jest częstym gościem w rozgłośniach radiowych NPR i CBC, w tym w programach Weekend Edition i The Current. Jest profesorem nauk humanistycznych w Endicott College.

Laura Marcus ma tytuł Goldsmiths’ Professor literatury angielskiej oraz profesora New College na Uniwersytecie Oksfordzkim, a także stypendysty British Academy. W swoich publikacjach porusza szeroko rozumianą tematykę XIX- i XX-wiecznej literatury i kultury. Wśród jej publikacji znaleźć można Auto/biographical Discourses: Theory; Criticism, Practice, Virginia Woolf: Writers and their WorkThe Tenth Muse: Writing about Cinema in the Modernist PeriodDreams of Modernity: Psychoanalysis, Literature, Cinema oraz Autobiography: a very short introduction . Redagowała i współredagowała liczne książki w tym Sigmund Freud’s The Interpretation of Dreams: New Interdisciplinary Essays; The Cambridge History of Twentieth-Century English Literature; Moving Modernisms: Motion, Technology and Modernityoraz Late Victorian into Modern:21 Approaches. Obecnie pracuje nad projektami obejmującymi cykl „Pilgrimage” Dorothy Richardson dla Oxford University Press, krótkie opowiadanie Virginii Woolf dla Cambridge University Press oraz książkę-rozprawę nad pojęciem „rytmu” na przełomie XIX i XX wieku w różnych kontekstach.

Magda Heydel pracuje na Wydziale Polonistyki UJ, zajmuje się przekładoznawstwem i literaturą modernistyczną. Jest tłumaczką literatury języka angielskiego, m.in. Virginii Woolf, a także Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald oraz Roalda Dahla.