25.11. 2019

Deklaracja Ekologiczna Koalicji Letnich Festiwali Literackich

Warszawa, listopad 2019

Jako organizatorki i organizatorzy letnich festiwali literackich zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znalazła się nasza planeta. Katastrofę ekologiczną uważamy za największe wyzwanie, przed jakim staje obecnie ludzkość. Musimy się do tego wyzwania odnieść i zachęcić do tego także innych. Widzimy naszą rolę i odpowiedzialność w budowaniu świadomości ekologicznej wśród publiczności naszych wydarzeń. Organizujemy nasze festiwale, wierząc, że literatura pozwala lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy dziś, i lepiej wyobrazić sobie świat, w którym dopiero przyjdzie nam żyć. Chcemy, by był on jak najlepszy.

Dlatego jako Koalicja Letnich Festiwali Literackich deklarujemy, że odpowiedzialność za środowisko naturalne będzie priorytetem w zarządzaniu i rozwijaniu naszych wydarzeń. Oznacza to dla nas przede wszystkim konkretne działania w następujących obszarach:

PROGRAM - katastrofę ekologiczną uczynimy tematem wspólnym dla wszystkich festiwali koalicji w 2020 roku, a kwestie ekologiczne staną się ważne w programach kolejnych edycji. Będziemy starali się budować wśród uczestników naszych wydarzeń głęboką świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko.

TRANSPORT - będziemy wspierać niskoemisyjne środki transportu głównie zbiorowego, z których korzysta zarówno nasza publiczność, jak i autorki i autorzy, których zapraszamy. Będziemy ograniczać wszelkimi możliwymi sposobami wykorzystanie takich środków podróżowania, które zostawiają największy ślad środowiskowy.

KONSUMPCJA I ODPADY - podejmiemy wyzwanie wykluczenia z użycia w czasie naszych wydarzeń materiałów jednorazowych i zastąpimy je takimi wielorazowego użytku lub biodegradowalnymi. Ograniczymy materiały drukowane tam, gdzie to możliwe, próbując je zastąpić wersjami cyfrowymi lub aplikacjami. Zrezygnujemy z nadprodukcji gadżetów i materiałów poligraficznych, zwłaszcza takich, które nie podlegają przetworzeniu. W druku pozostałych będziemy używać przyjaznych środowisku technologii. Zwrócimy uwagę na segregację odpadów. W strefach gastronomicznych ograniczymy marnowanie żywności.

SKALA - wierzymy, że rozwój naszych festiwali powinien przebiegać w harmonii ze specyfiką miejsc, w których się one odbywają i nie może zaburzać ich charakteru.

Niniejszą deklarację traktujemy jako pierwszy etap dłuższego procesu. Pracujemy obecnie nad programami i formułami naszych wydarzeń. 15 stycznia 2020 roku ogłosimy, jakie konkretne działania związane z deklaracją wdrożą poszczególne festiwale zrzeszone w koalicji. Organizatorów innych festiwali i wydarzeń kulturalnych o podobnym charakterze zachęcamy do podjęcia razem z nami powyższego wyzwania.

Koalicja Letnich Festiwali Literackich #koalicjaletnichfestiwaliliterackich

czyli

Izabelińskie Spotkania z Książką

Non- Fiction Festiwal Kraków

Góry Literatury - Nowa Ruda

Stolica Języka Polskiego - Szczebrzeszyn

Zakopiański Festiwal Literacki

Patrząc na Wschód - Buda Ruska

Literacki Sopot

MiedziankaFest