13.01. 2020

DEKLARACJA EKOLOGICZNA

Zgodnie z deklaracją ekologiczną, podpisaną w listopadzie 2019 przez #KoalicjaLetnichFestiwaliLiterackich, zobowiązujemy się do konkretnych działań w następujących obszarach:

PROGRAM – katastrofa ekologiczna będzie tematem wspólnym dla wszystkich festiwali koalicji w 2020 roku, w Sopocie w szczególności podczas debat i warsztatów, ale także w ramach spotkań autorskich z pisarzami i pisarkami podejmującymi w swoich książkach ten temat. Co raz częściej mówi się, że żyjemy w epoce Antropocenu. Nie są to już tylko głosy naukowców, ale także pisarzy, ludzi sztuki, dlatego podczas #LiterackiSopot2020 planujemy porozmawiać na ten temat z przedstawicielami nauki i kultury. Dopełnieniem dyskusji będzie pokaz filmu „Antropocen. Epoka człowieka”.

TRANSPORT – przy zapraszaniu gości będziemy sugerować wybór niskoemisyjnych środków transportu zbiorowego i ograniczać wykorzystanie takich środków podróżowania, które zostawiają największy ślad środowiskowy.

KONSUMPCJA I ODPADY – w kampaniach informacyjnych będziemy ograniczać materiały drukowane, a materiały promocyjne drukować na papierze posiadającym certyfikat FSC, potwierdzający pochodzenie surowców z upraw ekologicznych. Współpracując z branżą gastronomiczną będziemy zachęcać do zastąpienia materiałów jednorazowych wielorazowego użytku lub biodegradowalnymi.

SKALA - z racji położenia i charakteru Miasta Sopot jesteśmy zobowiązani do dbania o uzdrowisko i jego właściwości lecznicze w taki sposób, aby rozwój turystyki czy aktywności kulturalnych przebiegał w harmonii ze środowiskiem naturalnym.