Program

15.08.
Czwartek
16.08.
Piątek
17.08.
Sobota
18.08.
Niedziela

Grzegorz Gauden
Lwów – kres iluzji.
Opowieść o pogromie
listopadowym 1918

H/historia
17.00

Spotkanie wokół książki Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918, (wyd. Universitas), która opisuje pogrom ludności żydowskiej we Lwowie w roku 1918. Jest to pierwsze obszerne studium poświęcone temu wydarzeniu, które w polskich opracowaniach jest całkowicie przemilczane lub fałszowane.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.