Program

15.08.
Czwartek
16.08.
Piątek
17.08.
Sobota
18.08.
Niedziela

Reni Eddo-Lodge
Dlaczego nie rozmawiam już
z białymi o kolorze skóry

Kobiety piszą przyszłość
sufrażystki, pisarki, aktywistki
17.00

Spotkanie wokół książki Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry (wyd. Karakter), która jest próbą opisania tego doświadczenia w szerszym kontekście – kolonialnej historii Wielkiej Brytanii, ale też różnych współczesnych form dyskryminacji rasowej. Autorka pisze o własnych doświadczeniach, przytacza prace badaczy, nie pomija żadnego z ważnych aspektów rasizmu; pokazuje jego korzenie, pisze o uprzywilejowaniu białych, rasizmie strukturalnym i o czarnym feminizmie.

Na spotkanie, które będzie tłumaczone na język migowy serdecznie zapraszamy do Państwowej Galerii Sztuki, Plac Zdrojowy 2.