Alastair
Donald

Zastępca dyrektora w Academy of Ideas, gdzie koordynuje planowanie i układanie programu festiwalu Battle of Ideas. Jest sekretarzem BoI odpowiedzialnym za spotkania w ramach inicjatywy Living Freedom, która daje młodym osobom w wieku 18—25 lat okazję do badania ideałów wolności i jej znaczenia. Alastair jest doświadczonym organizatorem wydarzeń kulturalnych, festiwali, wystaw i programów kuratorskich realizowanych w Wielkiej Brytanii i za granicą. Jest jednym z dyrektorów Future Cities Project. Współredagował także The Lure of the City (Pluto Press, 2011) i The Future of Community (Pluto Press, 2008).

fot. z archiwum autora