Alicja Urbanik-Kopeć Literacki Sopot media

Alicja
Urbanik-Kopeć

powiązane wydarzenia

Anioł w domu, mrówka w fabryce
Służące do wszystkiego

Nagroda Historyczna "Polityki"
15.08., godz. 14.00

Alicja
Urbanik-Kopeć

Badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, anglistka, doktor kulturoznawstwa, adiunktka w Instytucie Historii Nauki PAN. Interesują ją przejawy dziewiętnastowiecznej nowoczesności. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. W 2018 roku ukazała się jej książka Anioł w domu, mrówka w fabryce, która była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki”.

fot. z archiwum autorki