Eileen
Hunt
Botting

Profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Ukończyła Bowdoin College, gdzie studiowała literaturę angielską i filozofię; University of Cambridge, gdzie studiowała filozofię oraz Yale University, gdzie studiowała nauki polityczne ze szczególnym uwzględnieniem teorii politycznej i historii myśli politycznej. Jest autorką lub redaktorką siedmiu książek, a ostatnia z nich to Mary Shelley and the Rights of the Child: Political Philosophy in 'Frankenstein' (University of Pennsylvania Press, 2017). Wraz z Sandrine Berges i Alan Coffee współredagowała 38-rozdziałowe kompendium filozoficzne na temat matki Shelley, Mary Wollstonecraft, The Wollstonecraftian Mind (Routledge, 2019). Obecnie pracuje nad książką pt. Political Science Fictions after 'Frankenstein': Making Artificial Life and Intelligence.

fot. z archiwum autorki