James
Panton

Jamesowi podlega ostatni rocznik uczniów i wydział polityki na Magdalen College School w Oxfordzie. Wykłada filozofię na Open University. Jest jednym z redaktorów Self to Selfie: a critique of contemporary alienation (Palgrave Macmillan, w druku, 2019). James regularnie wykłada politykę, filozofię i historię myśli na wydziale kształcenia ustawicznego w Oxfordzie, a także publikuje artykuły i komentarze w prasie uniwersyteckiej i ogólnokrajowej. Jest również aktywistą politycznym, propagatorem wolności obywatelskich i członkiem-założycielem The Manifesto Club, który działa na rzecz deregulacji życia codziennego.

fot. z archiwum autora