Katarzyna Mroczkowska-Brand Literacki Sopot media

Katarzyna
Mroczkowska-Brand

powiązane wydarzenia

Tolkien pisarz XX wieku

debata
17.08., godz. 13.00

Katarzyna
Mroczkowska-Brand

Historyk literatury, komparatystka, romanistka, hispanistka i tłumacz. Ukończyła romanistykę na UJ. Studiowała literaturoznawstwo porównawcze na University of Rochester w USA i tam uzyskała stopień doktora. Obecnie doktor habilitowany, pracownik Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki UJ. Jej zainteresowania i tematyka publikacji obejmują : dramat europejski przełomu XVI i XVII wieku, realizm magiczny i problemy synkretyzmu kulturowego, współczesna literatura postkolonialna. Jest autorką książek : Overt Theatricality and the Theatrum Mundi Metaphor in Spanish and English Drama, 1570-1640 (Przeczucia innego porządku, wyd. Universitas, Kraków 1993), Mapa realizmu magicznego w literaturze światowej XX i XXI wieku(Deportowani z życia, wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2009), Nowe głosy w narracjach literackich i ich kolonialne konteksty (wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2017) oraz wielu artykułów i esejów historycznoliterackich. Spośród licznych prac licencjackich i magisterskich, których była promotorką , znalazły się cztery prace magisterskie dotyczące twórczości J.R.R. Tolkien’a.

fot. z archiwum autorki