Małgorzata Żerwe Literacki Sopot media

Małgorzata
Żerwe

powiązane wydarzenia

Liija Zhang
Socjalizm jest piękny

Kobiety piszą przyszłość
sufrażystki, pisarki, aktywistki
17.08., godz. 18.00

Małgorzata
Żerwe

Publicystka i dokumentalistka radiowa, autorka reportaży i słuchowisk, moderatorka spotkań i dyskusji, artystka wizualna, kuratorka wystaw. Przez ponad 20 lat związana z Polskim Radiem, obecnie freelancerka. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych nagród za reportaże radiowe o szerokim spektrum tematycznym. W 2018 roku prezentowała w Muzeum Narodowym w Gdańsku fotograficzną wystawę „Pocztówki z cmentarza”. Dużo podróżuje.

fot. z archiwum autorki