Marta Herling Literacki Sopot media

Marta
Herling

powiązane wydarzenia

Gustaw Herling-Grudziński.
Polski pisarz pod Wezuwiuszem

Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
17.08., godz. 15.00

Marta
Herling

Pochodzi z Neapolu, gdzie ukończyła literaturę współczesną na uniwersytecie tworząc dzieło Witold Kula i polska historiografia XIX wieku. Studia doktoranckie odbyła na uniwersytecie w Mediolanie, pisząc pracę Historiografia i kwestia narodowa w Polsce ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku. Jest autorką esejów i tłumaczeń na temat historiografii Polski między XVIII i XIX wiekiem. Od 1988 pełni funkcję sekretarza głównego Włoskiego Instytutu Badań Historycznych. Jest odpowiedzialna za archiwum Gustawa Herlinga w fundacji Biblioteka Benedetto Croce, publikowała także artykuły poświęcone Gustawowi Herlingowi oraz zajmowała się wydaniami jego dzieł w Polsce i we Włoszech. W 2007 roku została nagrodzona medalem “Gloria Artis” przez Ministra Kultury; w 2012 nagrodą “Guido Dorso” w dziedzinie kultury. Jest członkinią komitetu naukowego narodowych wydań dzieł Benedetto Croce oraz należy do Narodowego Stowarzyszenia Nauki, Literatury i Sztuki w Neapolu i Akademii Pontaniana. Ponadto jest także doradczynią fundacji “Biblioteka Benedetto Croce”.

fot. z archiwum autorki