Max Wind-Cowie

Jest autorem Civic streets: The Big Society in action. Był koordynatorem projektu Progressive Coservatism Project at Demos, który identyfikował konserwatywne wartości polityki. Związany zawodowo z polityką i sprawami publicznymi dla Charity Commision and Mind. Pisał obszernie o patriotyzmie i zaangażowaniu obywatelskim jako motywatorach zachowań prospołecznych oraz o długoterminowej reformie systemu opieki społecznej w celu promowania odpowiedzialności indywidualnej i wspólnotowej. Regularnie pisze dla "ConservativeHome", "Platform 10" i "Huffington Post" oraz pisał dla "The Telegraph" na tematy lokalne, zahaczające o brytyjskość i prawa człowieka.

fot. z archiwum autora