Jacek
Dehnel

Polski poeta, prozaik, felietonista oraz tłumacz literatury rosyjskiej i anglojęzycznej. Za swoje publikacje, w tym za powieści BalzakianaKrivoklat oraz tom poetycki Ekran kontrolny, był aż pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej "Nike". Wielokrotnie był laureatem licznych konkursów poetyckich. Publikował m.in. w "Studium", "Toposie", "Tytule", "Kwartalniku Artystycznym", "Zeszytach Poetyckich", "Akcencie" oraz "Przeglądzie Powszechnym". Zadebiutował w wieku 19 lat wydając zbiór opowiadań, zatytułowany Kolekcja. Znacznie większy rozgłos zyskał w roku 2006 wraz z publikacją powieści Lala. Kolejne zbiory opowiadań Rynem w SmyrnieBalzakiana były chwalone za wyrafinowany styl oraz wiele odwołań do innych tekstów kultury. Ponadto, wydał powieści takie jak Saturn oraz Matka Makryna, w których biografie prawdziwych osób przeplatał fikcją literacką. Do równie znanych dzieł autora należą kryminał Tajemnica domu Helclów oraz autobiograficzny Dziennik Roku Chrystusowego. Za publikację pierwszego tomu poezji Żywoty równoległe, Dehnel został w 2005 roku uhonorowany Nagrodą Fundacji im. Kościelskich oraz wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Złoty Środek Poezji”. W 2015 roku został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nosi również tytuły Honorowego Ambasadora Polszczyzny i Młodego Ambasadora Polszczyzny, nadane mu przez Radę Języka Polskiego.

fot. Cezary Rucki