Monika
Coghen

Literaturoznawca w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się głównie brytyjską literaturą XVIII i XIX wieku oraz polsko-angielskimi interakcjami literackimi i kulturowymi.

fot. z archiwum autorki